Onze missie (oude)

Fraenck is een social enterprise. Dit houdt in dat we niet 'zomaar' een bedrijf zijn, maar een onderneming die een aantal niet-financiële doelen nastreeft. In ons geval zijn dat er meer.

Onze missie klinkt als volgt:

"We creëren nieuwe mogelijkheden voor mens en materiaal."

Middels mode en design bieden we groeimogelijkheden aan mensen en een tweede kans aan afgedankte materialen.

Onze visie is de volgende:

Fraenck werkt actief aan een inclusieve en schone wereld. Voor iedereen de kans om zichzelf te ontwikkelen. Sociaal en duurzaam ondernemen is de nieuwe norm.

En dit is onze strategie:

Middels werk- en leertrajecten geven wij mensen met minder grote arbeidskansen een duwtje in de rug. We zorgen voor stabiliteit en waar mogelijk helpen we hen op weg naar het betaalde arbeidscircuit. We produceren duurzaam door zo min mogelijk nieuwe materialen in te zetten, maar juist volop te werken met reststromen van andere bedrijven.

Fraenck Certificaten

Onze keurmerken 🔖

Fraenck is sinds februari 2022 officieel een B Corp! Lees er hier alles over. Ook zijn we toegelaten tot het Register van de Code Sociale Ondernemingen! Wat dat precies inhoudt kan je hier lezen. In het kort: dit laat zien dat we 'impact first' handelen.


Impact Jaarverslag 2021 🙌

2021 Was weer een bewogen jaar, waarin een boel is gebeurd. Wat precies? Dat lees je in ons Impact Jaarverslag. Hieronder de Onepager:

Fraenck's Impact 2021

Download de Onepager in pdf    /      Bekijk hier het hele verslag.

 

Voorgaande jaren

Bekijk hier alles over 2020

 

SDG's 👏

Met wat we met Fraenck doen, sluiten we aan bij de volgende Sustainable Development Goals van de VN:

Kwaliteitsonderwijs

We promoten leer-mogelijkheden voor volwassenen. Een mens kan een leven lang leren. Fraenck begeleidt mensen op de werkvloer waarmee ze nieuwe vaardigheden leren.

Eerlijk werk en economische groei

Fraenck produceert lokaal en biedt werk aan lokale inwoners. We geven ze een opstapje richting werk, waardoor ze onafhankelijker worden. We besteden dus geen werk uit in lageloonlanden.

Ongelijkheid verminderen

We bieden kwetsbare individuen een kans om zichzelf te ontwikkelen, om beter mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Fraenck is een inclusieve werkplek, waar iedereen gelijk is.

Verantwoorde productie en consumptie

We produceren verantwoordelijk door het inzamelen van restmaterialen van andere bedrijven, waarmee we vervolgens een toffe collectie maken! We verspreiden bewustwording onder onze klanten en afnemers.

Even op een rijtje:

  Fraenck is sociaal: we bieden zoveel mogelijk leerwerkplekken aan individuen die 'een afstand tot de arbeidsmarkt hebben'. Ze kunnen door een beperking of belemmering niet aan een reguliere baan komen, omdat ze om verschillende redenen er (nog) niet klaar voor zijn. Bij Fraenck leren ze vaardigheden die hen verder brengen

  Fraenck is inclusief: iedereen is welkom om aan zichzelf te werken of bij ons te werken. We staan voor en geloven 100% in gelijkwaardigheid en diversiteit.

   Fraenck werkt duurzaam: We recyclen en upcyclen zoveel mogelijk materialen. Fraenck maakt producten en gebruikt als grondstof hiervoor zo veel mogelijk restant materialen. Zo recyclen we snijverlies zeildoek van onze partner Buitink Technology en zetten we restanten synthetisch leer in van een Nederlandse fabrikant. Van deze laatste noemen we de naam niet, omdat dit concurrentiegevoelige informatie is.

    Bovenstaande waarden zijn niet de enige, we zijn immers ook een BV en moeten rond kunnen komen. In onze statuten (zie link hieronder) hebben we onszelf een winstbeperking opgelegd van 50%. Deze 50% zal altijd terug blijven stromen in de onderneming Fraenck B.V. om onze missie en visie te ondersteunen.

    Verandertheorie 🌊

    Met Fraenck doen we dus ons best om een aantal positieve veranderingen teweeg te brengen. Omdat dit een aantal verschillende gebieden beslaat, hebben we voor elk onderwerp een aparte Theory of Change gemaakt. Dit is een tool om te laten zien wat we doen. En het helpt ons helder te krijgen wat we kunnen meten & welke vragen we moeten stellen om te achterhalen of het ons wil lukken. Dit is een work in progress, een zgn. levend document! Bekijk ze hieronder:

    Verandertheorie Duurzaam ♻️

    Verandertheorie Sociale Impact 💪

    Verandertheorie Bewustwording 📣

    Dank aan Marieke Hart & Esther van Mourik voor jullie hulp!

    Aan de hand van deze verandertheorieën hebben we 'sleutel indicatoren' opgesteld, afgeleid van o.a. het excellente Impactpad. Vanuit deze indicatoren zijn we nu de eerste impact aan het meten! De eerste resultaten zijn te zien in ons Impact Jaarverslag 2021

     Raad van Advies 🧠

     Fraenck bestaat sinds 29 maart 2018. We zijn nog een vrij jonge onderneming en hebben nog een hoop te leren. Om deze reden hebben we een Raad van Advies in het leven geroepen, om ons, je raadt het al, van advies te voorzien. Deze raad bestaat uit de volgende (geweldige) personen:

     • Janine Tillema, oud-ondernemer en business coach
     • Peter Hobbelen, sociaal ondernemer, Confed
     • Claudine Hermesdorf, advocaat, De Kempenaer
     • Wido Steeg, manager Siza
     • Robert Derksen, fiscaal jurist, De Zaak Meester

     De Raad van Advies heeft samen met oprichters onlangs het volgende document ondertekend waarin oprichters Ratna Ho en Pascal Mulder verklaren niet de statuten te wijzigen zonder een instemming van de meerderheid van de RvA. Op deze manier wordt het sociale en duurzame karakter van Fraenck beter gewaarborgd. Dit is een tussenstap, de volgende wordt om dit, samen met een aantal andere borgingen, vast te leggen in onze statuten.

     Stakeholders 💡

     Hieronder hebben we onze stakeholders in kaart gebracht.

     In dit document kan je meer lezen over onze stakeholderdialoog.

     Cijfers en Documenten 💵

     Beloningsbeleid

     Bij Fraenck voeren wij een gematigd beloningsbeleid, wat inhoudt dat medewerkers niet overmatig verdienen en de verschillen onderling klein zijn. De meest verdienende persoon bij Fraenck verdient 1.61x meer dan de minst verdienende (bruto salaris, datum 14-03-22). Let wel: bij het hoogste bruto salaris zit geen pensioenopbouw of arbeidsongeschiktheidsverzekering, deze moeten van dit salaris betaald worden.

     Fraenck is aangesloten bij de CAO en pensioenfonds van de MITT.

     In dit document kan je meer lezen over onze financiële principes, op het gebied van:

     • Uitkeringen aan aandeelhouders
     • Liquidatie-uitkeringen
     • Opbrengst bij verkoop van aandelen en staking
     • Loonbeleid

     Fondsen

     Fraenck wordt en werd ondersteund door verschillende fondsen, omdat ze onze sociale en duurzame doelstellingen onderschrijven. Daar zijn we erg dankbaar voor!

     2022/2023

     • Het Anton Jurgensfonds ondersteund Fraenck met een lening van €80.000 over 2 jaar verspreid.

     2020/2021/2022

     • Bij de Rabobank Foundation loopt op dit moment een lening van €100.000.

     2019

     • Stichting DOEN heeft ons ondersteund in de vorm van een donatie met een bedrag van €25.000
     • Rabobank Foundation heeft ons ondersteund in de vorm van een donatie met een bedrag van €12.000

     2018

     • Rabobank Foundation heeft ons ondersteund in de vorm van een donatie met een bedrag van €60.000
     • Stichting DOEN heeft ons ondersteund in de vorm van een donatie met een bedrag van €45.750
     • OostNL heeft ons ondersteund met een bedrag van €8.875 (Groeiversneller)

     Jaarrekeningen Fraenck:

      Onze statuten/ oprichtingsdocument:

      In 2021 hebben we onze statuten aangepast, om onze sociale en duurzame missie beter te borgen + de Raad van Advies en haar functie te benoemen:

      Wijzigingen in onze statuten zullen we ten alle tijden voorleggen aan onze Raad van Advies, die hier met een meerderheid mee in dient te stemmen voordat de wijziging kan worden doorgevoerd. Hiervoor hebben we een document opgesteld waarin we formuleren wat de voorgestelde wijziging inhoudt. Ook zullen we de (gewenste) wijzigingen met alle belangrijke stakeholders overleggen.

      Eigendomsverhoudingen

      Fraenck B.V. is eigendom van oprichters/ bestuurders Ratna Ho en Pascal Mulder, beide 50% aandeelhouder met resp. holdings Rhoc B.V. en Casparan B.V.

      Zie oprichtingsdocumenten en jaarstukken hieronder.

      Rhoc B.V.

      Casparan B.V.

      Mocht je nog iets anders willen weten of deze pagina niet compleet vinden, dan horen we dat graag! Stuur in dat geval een mailtje naar: contact@fraenck.com. We horen graag van je.

      We zullen deze pagina zo regelmatig mogelijk uitbreiden met relevante info en documenten.