Onze Missie

Fraenck is een social enterprise. Dit houdt in dat we niet 'zomaar' een bedrijf zijn, maar een onderneming die meerdere niet-financiële doelen nastreeft.

Onze missie:

💪

1. Zoveel mogelijk (kwetsbare) mensen in hun kracht zetten met onze onderneming. Dit doen we door leerwerktrajecten aan te bieden, waarin er vol aan werknemersvaardigheden kan worden gewerkt.

♻️

2. De wereld om ons heen verduurzamen door zoveel mogelijk materialen een tweede kans geven, bovenop de keten gooien - verwerken tot hoogwaardige producten.

📣

3. Duurzaamheid en inclusiviteit op de kaart zetten. Consument én bedrijf verleiden tot het aanschaffen van duurzame & sociaal gemaakte producten. Zodat we samen meer en meer impact kunnen maken.

Fraenck Certificaten

Onze keurmerken 🔖

Fraenck is sinds februari 2022 officieel een B Corp! Lees er hier alles over. Ook zijn we toegelaten tot het Register van de Code Sociale Ondernemingen! Wat dat precies inhoudt kan je hier lezen. In het kort: dit laat zien dat we 'impact first' handelen. Sinds kort staan we ook op de website van COSH, waar we een whopping 88/100 score behaald hebben.


Impact 2022  🙌

2022 was weer een bewogen jaar, waarin een boel is gebeurd. Het was zelfs zo druk dat we er niet aan zijn toegekomen een impactverslag te schrijven. Dat betekent niet dat er niks gebeurd is! Zie onze impact in deze onepager:

 

Download de Onepager in pdf

 

Voorgaande jaren

Bekijk hier alles over 2021

Bekijk hier alles over 2020

 

SDG's 👏

Met wat we met Fraenck doen, sluiten we aan bij de volgende Sustainable Development Goals van de VN:

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
We bieden leer-mogelijkheden voor (jong)volwassenen. Een mens kan een leven lang leren. Fraenck begeleidt mensen op de werkvloer waarmee ze nieuwe vaardigheden leren en beter de arbeidsmarkt op kunnen.


SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
Fraenck produceert lokaal en biedt werk aan lokale inwoners. We geven ze een opstapje richting werk, waardoor ze onafhankelijker worden. We besteden dus geen werk uit in lageloonlanden.


SDG 10: Ongelijkheid verminderen
We bieden kwetsbare individuen een kans om zichzelf te ontwikkelen, om beter mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Fraenck is een inclusieve werkplek, waar iedereen gelijk is.


SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie
We produceren verantwoordelijk door het inzamelen van restmaterialen van andere bedrijven, waarmee we vervolgens een toffe collectie maken! We verspreiden bewustwording onder onze klanten en afnemers.

   Verandertheorie 🌊

   Met Fraenck doen we dus ons best om een aantal positieve veranderingen teweeg te brengen. Omdat dit een aantal verschillende gebieden beslaat, hebben we voor elk onderdeel van onze missie een aparte Theory of Change gemaakt. Dit is een tool om te laten zien wat we doen. En het helpt ons helder te krijgen wat we kunnen meten om te achterhalen of het ons wil lukken. Dit is een work in progress, een zgn. levend document. Bekijk ze hieronder:

   Duurzaamheid  ♻️
   Sociale Impact ❤️
   Bewustwording 📣

   Dank aan Marieke Hart & Esther van Mourik voor jullie hulp!

   Aan de hand van deze verandertheorieën hebben we 'sleutel indicatoren' opgesteld, afgeleid van o.a. het excellente Impactpad. Vanuit deze indicatoren zijn we nu de eerste impact aan het meten! De eerste resultaten zijn te zien in ons Impact Jaarverslag 2021

    Raad van Advies 🧠

    Fraenck bestaat sinds 29 maart 2018. We zijn nog een vrij jonge onderneming en hebben nog een hoop te leren. Om deze reden hebben we een Raad van Advies (RvA) in het leven geroepen, om ons, je raadt het al, van advies te voorzien. Deze raad bestaat uit de volgende (geweldige) personen:

    De RvA heeft samen met oprichters het volgende document ondertekend waarin oprichters Ratna Ho en Pascal Mulder verklaren niet de statuten te wijzigen zonder een instemming van de meerderheid van de RvA. Op deze manier wordt het sociale en duurzame karakter van Fraenck beter gewaarborgd. Verder is zijn de toezichthoudende taken vastgelegd in de laatste versie van onze statuten, zie het hoofdstuk Onze statuten.

    Stakeholders 💡

    Hieronder hebben we onze stakeholders in kaart gebracht.

    In dit document kan je meer lezen over onze stakeholderdialoog.

    Cijfers en Documenten 💵

    Uitkeringsbeleid

    Fraenck is een BV en moet rond kunnen komen - dus er moeten gezonde marges gemaakt worden. In onze statuten (zie link hieronder) hebben we onszelf een winstbeperking opgelegd van 50%. Deze 50% zal altijd terug blijven stromen in de onderneming Fraenck B.V. om onze missie(s) te ondersteunen.

    Beloningsbeleid

    Bij Fraenck voeren wij een gematigd beloningsbeleid, wat inhoudt dat medewerkers niet overmatig verdienen en de verschillen onderling zo klein mogelijk zijn. De meest verdienende persoon bij Fraenck verdient 1.83x meer dan de minst verdienende (bruto salaris, datum 05-01-24). Let wel: bij het hoogste bruto salaris (managementfee) zit geen pensioenopbouw of AOV, deze moeten vanuit dit salaris nog betaald worden.

    Fraenck is aangesloten bij de CAO en pensioenfonds van de MITT.

    In dit document kan je meer lezen over onze financiële principes, op het gebied van:

    • Uitkeringen aan aandeelhouders
    • Liquidatie-uitkeringen
    • Opbrengst bij verkoop van aandelen en staking
    • Loonbeleid

    Fondsen

    Fraenck wordt en werd ondersteund door verschillende fondsen, omdat ze onze sociale en duurzame doelstellingen ondersteunen. Daar zijn we erg dankbaar voor!

    2022/2023

    • Het Anton Jurgensfonds ondersteunt Fraenck met een lening van €80.000 over 2 jaar verspreid. Daarnaast is er een donatie van €90.000 gedaan door hetzelfde fonds.

    2020/2021/2022

    • Bij de Rabobank Foundation loopt op dit moment een lening van €100.000.

    2019

    • Stichting DOEN heeft ons ondersteund in de vorm van een donatie met een bedrag van €25.000
    • Rabobank Foundation heeft ons ondersteund in de vorm van een donatie met een bedrag van €12.000

    2018

    • Rabobank Foundation heeft ons ondersteund in de vorm van een donatie met een bedrag van €60.000
    • Stichting DOEN heeft ons ondersteund in de vorm van een donatie met een bedrag van €45.750
    • OostNL heeft ons ondersteund met een bedrag van €8.875 (Groeiversneller)

    Jaarrekeningen Fraenck:

     Onze statuten/ oprichtingsdocumenten:

     In 2021 hebben we onze statuten aangepast, om onze sociale en duurzame missie beter te borgen + de Raad van Advies en haar functie te benoemen:

     Wijzigingen in onze statuten zullen we ten alle tijden voorleggen aan onze Raad van Advies, die hier met een meerderheid mee in dient te stemmen voordat de wijziging kan worden doorgevoerd. Hiervoor hebben we een document opgesteld waarin we formuleren wat de voorgestelde wijziging inhoudt. Ook zullen we de (gewenste) wijzigingen met alle belangrijke stakeholders overleggen.

     Eigendomsverhoudingen

     Fraenck B.V. is eigendom van oprichters/ bestuurders Ratna Ho en Pascal Mulder, beide 50% aandeelhouder met resp. holdings Rhoc B.V. en Casparan B.V.

     Zie oprichtingsdocumenten en jaarstukken hieronder.

     Rhoc B.V.

     Casparan B.V.

     Mocht je nog iets anders willen weten of deze pagina niet compleet vinden, dan horen we dat graag! Stuur in dat geval een mailtje naar: contact@fraenck.com. We horen graag van je.

     Laatste update van deze pagina was op 5 januari 2024